Euskararen erabiltzaileek Interneten (eta zehazkiago, Euskararen arloko Errektoreordetzaren webgunean) esukra dituen hizkuntza-baliabide nagusiak lantzen dira ikastaro honetan.