EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi aldizkaria

Ikastaro honen helburua da informazioaren trukaketa erraztea.