Berdinen Arteko Tutoretza Programak Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV-EHU) sartzen diren ikasleen egokitze eta integrazio akademiko, sozial eta pertsonala erraztea bilatzen du, goi mailako ikasleen laguntzaz.

Saio hauetan honakoei buruz hitz egingo dugu:

  • UPV-EHUko zerbitzuak: campusean ikasleek eskura dituzten zerbitzuak.
  • UPV-EHUko jarduerari buruzko informazioa: arauak, ikasleen eskubideak, tutoretzak.
  • Kredituak lortzea, beren konbalidazioa eta minorrak.
  • Azterketak: funtzionamendua eta betebehar zein eskubideak.
  • Ikasleen zalantzak.

Desde hace unos años en el Grado de Matemáticas se lleva a cabo el Plan de Acción Tutorial entre iguales. Se solicita la creación de un curso eGELA PI para que los alumnos y alumnas de primer curso del Grado de Matemáticas interactúen a través de esta plataforma con los mentores y mentoras del programa.

En este curso eGELA PI estarán matriculados los alumnos y umnas de primero del Grado de Matemáticas y los mentores y mentoras del Plan de Acción de Tutorial entre iguales.

Esta eGelapi se constitute como una herramienta para dar apoyo al PATi o Plan de Acción Tutorial entre Iguales. A este aula tendrán acceso  los/as mentores/as del programa y el alumnado de 1º. El coordinador del grado velará por el buen hacer de la misma, contenidos, consultas, etc.

Fisika, Ingeniaritza Elektronikoko eta Gradu Bikoitzeko berdinen arteko Tutoretza plana dinamizatzeko tresna

Herramienta para dinamizar el Plan de Acción tutorial entre iguales en el Grado en Física, en Ingeniería Electrónica y en el doble Grado en Física y en Ingeniería Electrónica